top of page

Geleceğin Geleneği Uğruna Rotayı Çizmek
Evrim Altuğ

-İstanbul Rotary Sanat Ödülü Yarışması ve Sergisi Kataloğu, 2011-2020

......1989 İstanbul doğumlu Fatma Çakmak’ın foto-gerçekçi desen yerleştirmeleri, merkezine ataerkil dünyanın şiddet düşkünü, savaşçıl paradigmasının hoyratlığı ve narsisizmini yerleştirir. Sanatçı, sınırları ve bunun her iki yakasındaki mağdur ve mağrurları ifşa ettiği projelerinde, adeta adına tarih denilen iktidar sorunlusu dövüşken bir aynayı dondurur, akabinde bu gayesinin ürettiği çocukça, ancak ölümcül rekabetin delillerini, herkesin üzerine döker. ‘Onur’, ‘galibiyet’, ‘yoldaşlık’, ‘fedakârlık’ ve ‘dava’ gibi nice kavram, Fatma’nın bakışındaki insanlık süzgecinden geçe geçe, izleyicinin kafasında bambaşka izlenimlere vesile olur ve kıymetsizleşir. Fatma’nın istediği, suretlerde değil, asıl zaman, mekân ve insanlarda vuku bulacak, varlığını kendini ötekileştiren herşeyden edinmeyecek, kuşkusuz, sahici ve daimi bir barış hali ve karakteridir. Ba - kıştaki insancıllıktır. Nitekim sanatçı, önerdiği yapıt tasarımı ‘Sınır Hattını Zorlamak’ ile, insanlığı uğruna canlarını hiçe sayan ve kimi soykırıma maruz kalan bireyleri baş tacı ederek, onları hepimizin görebileceği bir bitimsiz, beton çembere dahil bırakır. Bu kişiler, hiç de öyle Askerlik Hatırası falan derdinde de değildir, bilakis onlar, varoluşlarını mümkün mertebe, hem de kelimenin her manâsıyla mertebe ile yaşamanın sahici onur mücadelesi içindedir.....

 
bottom of page